» Auth

Authentication & Guidelines

לנוחותכם, מפורטים השלבים לתחילת תהליך הפיתוח:

 1. הורדת ספרית הSDK ושילובה בקוד הphp / asp שלכם
 2. עיון בקובץ index.php שבSDK בו תוכלו לראות מספר דוגמאות לשימושים נפוצים בAPI.
  מצאו את השימוש שעונה על הצרכים שלכם.
 3. יצירת אובייקט responder באמצעותו מתבצעת הפניה לAPI
  על מנת לאתחל את האובייקט יש צורך בטוקנים, המהווים למעשה 2 זוגות של key וsecret.
  • הראשון עבור אימות החיבור. אלו הפרמטרים client_key ו- client_secret
  • השני עבור אימות פרטי לקוח רב-מסר. אלו הפרמטרים user_key ו- user_secret
 4. על מנת לקבל את הטוקנים הנדרשים יש לפנות לתמיכה שלנו 03-717-7777 עם הנתונים הבאים:
  • שם משתמש במערכת רב-מסר
  • האם החיבור נועד למספר לקוחות או ללקוח יחיד
  • שם המשתמש עבור הקליינט (יכול להיות זהה לשם המשתמש ברב-מסר)

לתמיכה טכנית במהלך הפיתוח - תוכלו לשלוח מייל לכתובת api@responder.co.il